Najbliższy ważny mecz rozgrywamy

HISTORIA KLUBU

article

pobierz-pdfPobierz statut klubu

KUKS - Katolicki Uczniowski Klub Sportowy "Zębców Szóstka" przy Parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków. Został założony w 2000 roku przez ks. Romana Seroczyńskiego oraz Zdzisława Płóciennika w Ostrowie Wielkopolskim.

Główne cele Klubu:

a) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły i własne oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców, nauczycieli, sympatyków i sponsorów;

b) angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej dostosowanej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;

c) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły oraz młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;

d) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości;

e) integracja lokalnego środowiska;

f) zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych;

g) popularyzacja gry w piłkę nożną.

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor